Disse varmepumpene gir Enova-støtte

De fleste typer varmepumper gir deg rett til støtte fra Enova, men ikke luft-til-luft-varmepumper.

Du kan få støtte til varmepumper både i nye og eksisterende boliger. Du slipper å søke før du kjøper – det holder å registrere kvitteringene på Enovas nettsider. Da får du pengene tilbake i løpet av tre uker.

Men du får altså ikke støtte til luft-til-luft-varmepumper. Enova har støttet det tidligere, mens etterspørselen var lav og prisene høye. Nå mener Enova at luft-til-luft-varmepumper er godt etablert og at markedet regulerer seg selv.

Så mye kan du få i støtte

Forutsetningen for å få Enovastøtte til andre typer varmepumpene er at de forsyner boligen din med vannbåren oppvarming. Hvis du installerer energimåler sammen med varmepumpen, får du 10 000 kr ekstra i støtte. Velger du

Norsk Varmepumpeforening anbefaler alltid å installere energimåler, slik at du kan følge med på hvor godt varmepumpen fungerer.

Ekstra støtte hvis du fjerner fossil oppvarming

Har du oljefyr i boligen din, kan du få 10 000 kr til å fjerne oljefyr og oljetank – hvis du gjør det innen utgangen av 2019. Da må du samtidig installere en fornybar energikilde som varmepumpe. Denne støtten kommer i tillegg til støtten du får for luft-til-vann- eller væske-til-vann-varmepumpe, men forsvinner i 2020.

Har du olje- eller parafinkamin i dag, kan du få 3000 kr i støtte til å fjerne kamin og tank – hvis du samtidig installerer en fornybar energikilde som luft-luft-varmepumpe. Også denne støtten forsvinner i 2020.

Slik går du frem

Når varmepumpen er installert og betalt, registrerer du kostnadene hos Enova. Legg ved alle relevante fakturaer og kvitteringer som dokumentasjon. De må dokumentere:

  • Hvilken varmepumpemodell du har valgt
  • At energimåler er installert, hvis den ikke er integrert i selve varmepumpen
  • Kostnader til å fjerne oljekjel og oljetank

All dokumentasjon må være datert, og kan ingen av fakturaene eller kvitteringene kan være eldre enn 18 måneder.

Leave a Reply