Slik får du bedre inneklima, lavere strømregning og øker boligverdien

Derfor skal du velge varmepumpe

Ren inneluft og en jevn og behagelig temperatur gjennom hele året er en forutsetning for å trives innendørs.

Den lange og ofte kalde vintersesongen i Norge gjør at mange har høye kostnader forbundet med oppvarming. Det tvinger frem en rekke tiltak som kan gå på bekostning av nettopp innetemperaturen, og dermed også trivselen.

Uavhengig av om du bor i en leilighet eller et hus, kan en varmepumpe være løsningen på disse utfordringene. Pumpen sørger for både ren luft og jevn varme, samtidig som den reduserer husholdningens strømforbruk med 40-80 prosent.

Avansert teknologi

Varmepumper har vært tilgjengelig på markedet siden 50-tallet, men det er først de siste 15 årene denne oppvarmingsteknologien for alvor har inntatt norske hjem.

Ifølge Norsk Varmepumpeforening (NOVAP) er det til nå solgt flere enn 900 000 varmepumper i Norge, de aller fleste av disse fra begynnelsen av 2000-tallet og utover.

Populariteten skyldes blant annet at selve pumpene har blitt mer effektive sammenlignet med tidligere modeller, og henter dermed ut mer energi. Dagens varianter har et lavt støynivå og en plasseringsvennlig utforming.

Luft-til-luft-pumper er utstyrt med avanserte pollen- og støvfiltre som renser og forbedrer inneluften. Disse pumpene fungerer også som aircondition og kjøler ned hjemmet ditt på varme sommerdager.

Enkelte modeller kan du i tillegg fjernstyre med en mobilapp slik at du alltid har den ønskede innetemperaturen, når du for eksempel kommer hjem fra ferie.

Fornybar energi

Varmepumpespesialist Ronny Engan har jobbet som rørlegger siden slutten av 80-tallet, de siste seks årene som serviceleder hos Rørlegger’n Fauske i Nordland. Han har merket en betydelig økning i interessen for varmepumper de siste årene.

Tidligere var strømmen såpass billig at folk ikke tenkte noe særlig over hvordan de varmet opp hjemmene sine, eller om det ble gjort på en miljøvennlig måte. Nå får stadig flere opp øyne for at det finnes fornybare energikilder som er gunstige for både miljøet og lommeboken, forteller han.

Noen av de vanligste kildene er solenergi fra luften eller fjellgrunnen, samt gjenbruk av den oppvarmede luften som allerede finnes i boligen.

Varmepumpene omdanner den innsamlede energien til varmluft som sirkuleres i hjemmet ditt eller overfører varmen til vannbårne anlegg. I disse anleggene distribueres energien som gulvvarme eller via radiatorer.

Mange sier at det å få en varmepumpe i hus gjør det rett og slett enklere å stå opp om morgenen.

LUNE HJEM: Etter installasjonen av varmepumpe velger mange å heve innetemperaturen noen grader, eller varme opp større deler av boligen, da kostnadene for å gjøre dette reduseres kraftig.

Effektivt

Varmepumper drives av elektrisitet. Avhengig av hvilken type varmepumpe du velger, vil du få tilbake to til fem ganger så mye energi som det som kreves for å drive selve pumpen.

Prisen på pumpen og hvilken effekt den leverer henger tett sammen. Det er absolutt ikke slik at du må gå for de aller største og dyreste modellene, sier Engan og utdyper:

 

Du er derimot helt avhengig av at pumpen er godt tilpasset og dimensjonert for akkurat ditt hjem for å få best mulig effekt, forklarer Engan.

Blir pumpen for liten for det arealet den skal dekke, vil du slite med varmespredningen. Pumpen må i tillegg jobbe hardere, som kan gå utover produktets levetid.

Driftssikker

I september 2013 ble det innført en rekke krav til installasjonen av varmepumper, blant annet f-gass-sertifisering for montørene. Det vil si at du ikke kan installere pumpen selv.

I tillegg til valg av riktig dimensjonert varmepumpe, er nemlig korrekt installasjon og plassering av varmepumpens inne- og utedel helt avgjørende for resultatet og levetiden på anlegget.

Det anbefales derfor på det sterkeste at du velger en forhandler som selv har, eller samarbeider med, autoriserte varmepumpemontører som også står for installasjonen.

Dette innebærer en ekstra trygghet for deg, da du unngår diskusjoner om pumpen ble riktig installert ved eventuelle feil på anlegget.

Varmepumper er vanligvis en svært driftsikker investering. De få gangene det oppstår feil skyldes det som oftest feilaktig montering, forteller Ståle Grindberg, avdelingsleder Energi i Grannes VVS i Nord-Trøndelag.

 

Du får helt klart best resultat hvis montøren er godt kjent med produktet som skal installeres. Bruker man for eksempel for korte rør fra ute- til innedel, får du dårligere effekt og problemer med støy. Begge deler er helt unødvendig, legger han til.

Øker boligverdien

Både Grindberg og Engan bruker derfor mye tid på veiledning og tilpasning for hver enkelt kunde, i samråd med pumpeprodusenten.

Som en del kundeoppfølgingen ser Engan at installasjonen av varmepumpe også har en positiv effekt på boligverdien.

Kjøp av varmepumpe representerer en betydelig investering. Ofte ser vi at boligverdien øker tilsvarende, så dette er nok et tiltak som mange kjøpere setter stor pris på og som også lønner seg, sier han.

Ønsker du å få toppkaraktereren A på energirangeringen av huset eller leiligheten, er en varmepumpe i mange tilfeller helt nødvendig for å få det til.

MILJØVENNLIG ENERGIKILDE: Til forskjell fra andre oppvarmingsmetoder, benytter varmepumper seg av den lagrede solenergien i omgivelsene rundt oss. Det kreves noe strøm for å drive pumpene, men du får tilbake to til fem ganger så mye energi, da generert ved hjelp av fornybare kilder.

Store besparelser

Selve kjøps- og installasjonssummen er nedbetalt i løpet av 3-12 år, avhengig av hvilken varmepumpevariant du velger.

Hvor mye du faktisk sparer vil variere blant annet ut ifra hvilken varmepumpetype du velger, hvor godt isolert huset eller leiligheten din er, og hvor i landet du bor.

Det sistnevnte sier noe om utendørstemperaturer gjennom hele året. Jo lengre og kaldere vintrene er på ditt hjemsted, jo mer kan det være å spare på å bytte til varmepumpe.

Mange sier at det å få en varmepumpe i hus gjør det rett og slett enklere å stå opp om morgenen. Det er jo en hyggelig bieffekt, samtidig som man ikke lenger trenger å bekymre seg for strømregningen, sier Grindberg.

Les mer:
Lurer du på hvor mye du kan spare på å bytte til varmepumpe, test sparekalkulatoren for luft-luft varmepumper. Prøv også sparekalkulatoren for luft-vann og bergvarmepumper.

 

Dette er de vanligste varmepumpetypene


Felles for alle disse er de også kan brukes til avkjøling. Den angitte levetiden forutsetter korrekt installasjon og bruk, samt jevnlig vedlikehold.

Installasjonen av varmepumpen krever en jordet kontakt med en jordfeilbryter, og i noen tilfeller en egen kurs.

For best resultat, start med en befaring fra en autorisert forhandler som skreddersyr varmepumpetype og -størrelse, samt plassering for akkurat din bolig.

Luft-luft

Den mest populære varmepumpetypen i Norge i dag. Består av én utedel og én eller flere innedeler. Pumpen henter ut den tilgjengelige varmen fra luften utendørs og sirkulerer denne som varm luft rundt i boligen fra innedelen, såkalt punktoppvarming. Luft-luft-varmepumper er i tillegg utstyrt med filter som renser inneluften for partikler og støv.

OGSÅ ET AIRCONDITIONANLEGG: Luft-luft-varmepumper kan benyttes til å kjøle ned boligen på varme sommerdager. Det samme kan du også gjøre med luft-vann- og bergvarmepumper, forutsatt at du får installert en viftekonvektor.

Denne pumpetypen genererer 2-3 ganger så mye energi som du må tilføre for å drive den, og kan dekke 60-80 prosent av husholdningens oppvarmingsbehov.

Pumpen er mest effektiv i boliger med åpen planløsning. Ved større flater, mange rom og flere etasjer, vurder flere innedeler for en jevnere varmespredning.

Hvor stor pumpe du trenger og hvor effektiv pumpen er, avhenger blant annet av boligstørrelsen, antall rom og etasjer, hvor godt isolert boligen er og hvor i landet du bor.

De aller fleste steder i Norge anbefales varmepumpemodeller utviklet for kald klimasone, som da fungerer i utetemperaturer helt ned til minus 25 grader.

Da denne pumpetypen blir noe mindre effektiv ettersom temperaturen ute synker, kan du på de kaldeste dagene ha behov for tilleggsoppvarming, for eksempel ved hjelp av panelovner eller vedfyring.

Luft-luft-varmepumpen har en pris på 15-30 000 kroner inkludert montering. I tillegg bør du beregne 1 500-2 000 kroner i servicekostnader annethvert år. Pumpen har en forventet levetid på 12-15 år, og investeringen er nedbetalt i løpet av 3-6 år ved hjelp av strømbesparelser.

Pumpen avgir noe lyd. Unngå å plassere utedelen rett ved soveromsvinduene eller ut mot naboen, eller innedelen rett ved en sofa eller andre områder der du oppholder deg mye.

Luft-vann

Et godt alternativ for deg som allerede har eller har tenkt å installere et anlegg for vannbåren varme. Her fordeles varmen fra uteluften via vannbåren gullvarme eller radiatorer. Pumpen varmer også opp vannet du har i springen og dusjen.

Luft-vann-varmepumpen skaper 2,5-3,5 ganger så mye energi som det som kreves for å drive den, og kan stå for mesteparten av boligens totale varmebehov.

Det vannbårne anlegget sørger for en bedre varmedistribusjon og jevnere temperatur enn luft-luft-varianten, som har punktoppvarming fra én eller flere dedikerte innedeler.

En luft-vann-varmepumpe koster 80 000-140 000 kroner uten installasjon. Pumpen har en levetid på 12-15 år, og investeringen er nedbetalt etter 6-10 år. Besparelsen er avhengig av blant annet boligens størrelse og hvor godt den er isolert.

Utedelen kan lage noe lyd og bør derfor ikke plasseres ved soveromsvinduene eller ut mot naboen. Innedelen er utformet som et slankt og høyt kjøleskap, og har et design som gjør den egnet til plassering også på bad, med et lavt lydnivå.

Enovatilskuddet dekker noe av kostnadene til kjøp og installasjon av luft-vann-varmepumpe. Har varmepumpen energimåler for strøm og varme, økes beløpet.

Bergvarmepumpe

Denne varmepumpen egner seg spesielt godt for deg som har en bolig med et stort oppvarmings- og varmtvannsbehov, og forutsetter at du har eller har tenkt å installere et vannbåren varme-anlegg.

Pumpen kan omdanne energi fra en rekke kilder, avhengig av hva som er tilgjengelig der du bor – jord, sjø, fjell eller grunnvann. Energien distribueres via det vannbårne anlegget, både som oppvarming og varmt vann.

Installasjonen av bergvarmepumpe krever et borrehull på 70-300 meter. Hvor dypt man må borre varierer fra tomt til tomt. Varmeuttaket er avhengig av blant annet bergarten, og dens struktur og porøsitet.

På grunn av boreprosessen er bergvarmepumpene vanligvis dyrere enn modellene som benytter seg av luft som energikilde, men dette er også de anleggene med lengst levetid og potensielt mest innsparinger og varmeeffekt, da varmekilden holder en jevn temperatur gjennom hele året.

Denne varmepumpetypen gir 3-4 ganger så mye energi som det du tilfører for å drive den, og kan dekke boligens totale varmebehov.

Bergvarmepumpe koster 85-110 000 kroner uten borehull og installasjon. Prisen på selve boreprosessen vil variere ut ifra de geologiske forholdene. Pumpen har en levetid på 20 år, og investeringen er nedbetalt i løpet av 8-12 år.

Til forskjell fra varmepumper som bruker luft som energikilder, har ikke bergvarme-variantene en utedel. Innedelen er utformet som et høyt kjøleskap og har et svært lavt lydnivå.

Enovatilskuddet dekker noe av kostnadene til kjøp og installasjon av bergvarme-luft-pumpe. Har varmepumpen energimåler for strøm og varme, økes beløpet.

Avtrekksvarmepumpe

Passer spesielt godt i leiligheter og godt isolerte boliger der varmetapet gjennom tak og vegger er vanligvis lavt, og forutsetter at du har, eller har tenkt å installere et vannbåren varme-anlegg.

Pumpen ventilerer og gjenvinner den brukte luften i oppholdsrommene. Energien som hentes ut kan varme opp både boligen og vannet.

Avtrekksvarmepumpe gir 2,5-3,5 ganger så mye energi som det som kreves for å drive den, og kan dekke mesteparten boligens varmebehov.

Da ventilasjonsluften innendørs holder en jevn temperatur på 18-25 grader gjennom hele året, vil du kunne få ut en god effekt selv med en liten varmepumpe.

Det er likevel noe begrenset hvor mye varmeenergi som kan hentes ut ved hjelp av denne metoden. Det kan derfor være behov for tilleggsoppvarming i perioder med høyt energibruk.

En avtrekksvarmepumpene koster ca. 70-130 000 kroner uten montering. Pumpens levetid er 15 år, og investeringen er nedbetalt i løpet av 4-8 år, avhengig blant annet av om det er et nybygg eller en oppgradering av eksisterende bolig.

Enovatilskuddet dekker noe av kostnadene til kjøp og installasjon av avtrekksvarmepumpe.

Ord- og begrepsforklaringer


Kilowattime (kWh)

Målenhet for energi. Benyttes blant annet for å angi strømforbruk, og kostnadene oppgis da som kroner per kilowattime. En vaskemaskin som kjører et program på 60 grader bruker ca. 1 kWh, mens et gjennomsnittlig bolighus trenger omkring 16-25 000 kilowattimer (kWH) i løpet av ett år.

Desibel (dB)

Måleenhet for lydtrykk/støynivå. En økning på tre desibel (dB) betyr en fordobling av lydeffekten. 0 dB er det laveste nivået som et friskt øre skal kunne høre. 20 dB vil oppfattes som stille, mens en samtale ligger på omkring 60-65 dB og et rop når opp i omlag 80 dB.

Coefficient of Performance (COP)

Effekt- eller varmefaktor beskriver forholdet mellom energien som brukes for å drive varmepumpen og effekten pumpen da genererer. Hvis pumpen bruker 1 kWh for å produsere 2 kWh, er COP-verdien 2. Jo høyere COP-verdi, jo mer effektiv er varmepumpen. De kraftigste modellene har en effektverdi på opp mot 5,5. COP-verdien som oppgis av produsenten tar utgangspunkt i temperaturene +7 grader utendørs og + 20 grader innendørs. COP-verdien kan dermed variere ut i fra de faktiske forholdene.

Seasonal Coefficient of Performance (SCOP)

Effektfaktor over et helt år. Dette tallet tar høyde for temperaturendringer gjennom året og gir en snittverdi som kan være mer nøyaktig enn COP. Jo høyere SCOP-verdi, jo større besparelser gjennom året.

Energy Efficiency Ratio (EER)/Seasonal Energy Efficiency Ratio (SEER)

Kjølefaktor/kjølefaktor over et helt år. TIlsvarende COP og SCOP og angir pumpens kjøleevne.

Energikarakter

En rangering av boligens energitilstand med utgangspunktet i dens kvaliteter og tekniske installasjoner, på en skala fra A (best) til G (svakest). Karakteren C gis til nye bygninger som tilfredsstiller de nyeste byggeforskriftene, og bygninger etter noe eldre forskriftskrav med effektivt varmesystem. Karakteren A og B forutsetter lavenergibygg, passivhus og andre bygningstyper som tilfredsstiller strengere krav enn det som er angitt i byggeforskriftene og/eller har effektivt varmesystem. Ønsker du å sjekke hvilken innvirkning på energikarakteren installasjonen av en varmepumpe vil få i din bolig, kan du forsøke Enovas Energimerkekalkulator.

Energiklasse

Sier noe om hvor energieffektive de ulike elektriske innretningene er. For varmepumper opererer vi med en utvidet energiklasse-skala, der de mest energieffektive modellene har rangeringen A+++, som forutsetter en SCOP på 5,1 eller mer.

Klimasoner

Effekten til de ulike varmepumpetypene påvirkes blant annet av utetemperaturer. Produsentene opererer derfor med tre ulike klimasoner – kald, temperert og varm – der de to førstnevnte er aktuelle for norske forhold. Forbrukerrådet har samlet en temperaturoversikt over 900 norske steder, slik at du kan selv sjekke hvordan din hjemsted ligger an på såkalt årsmiddeltemperatur.


Kilder:

  • novap.no
  • energimerking.no
  • enova.no
  • forbrukerradet.no

Legg inn en kommentar