Så mye kan du spare på å installere varmepumpe

Oppvarming av bolig er blant de største utgiftene for norske husholdninger. En varmepumpe kan gi både store besparelser og et behagelig inneklima med jevn temperatur og renere luft.

Nordmenn er blant dem som bruker mest strøm i verden, bare slått av Kuwait. Oppvarming står for en stor del av strømregningen, ifølge SSB.

Med en varmepumpe i huset kan du redusere disse kostnadene med opptil 80 prosent.

Nordmenn er i verdenstoppen på strømforbruk. Hvis du ønsker å redusere strømregningen, bør du installere en varmepumpe.
Nordmenn er i verdenstoppen på strømforbruk. Hvis du ønsker å redusere strømregningen, bør du installere en varmepumpe.

Mange faktorer spiller inn

En varmepumpe henter og bearbeider den lagrede solenergien i omgivelsene utenfor boligen din, eller gjenbruker og sirkulerer varmen som allerede finnes innendørs.

Varmepumpen drives av elektrisitet, men bruker langt mindre energi enn det den genererer. Den vil derfor bidra til å redusere utgiftene knyttet til oppvarming, og sørge for en jevn og behagelig temperatur innendørs året rundt.

Nøyaktig hvor mye akkurat du kan spare avhenger av flere faktorer, blant annet:

 • hvor i landet du bor og hvor kaldt det er der
 • hvor stor boligen er og hva slags planløsning den har
 • hvor godt isolert boligen er
 • hva slags type varmepumpe du velger

Nedenfor ser vi på noen av de vanligste varmepumpe-variantene og besparelsene knyttet til bruk av disse.

Luft-luft

En luft-luft-varmepumpe kan dekke 60-80 prosent av boligens romoppvarmingsbehov. Varmen distribueres ved hjelp av én eller flere innedeler, og denne varmepumpetypen er mest effektiv i boliger med åpen romløsning. Ved mange rom og flere etasjer anbefales det å ta i bruk flere innedeler for en mest mulig effektiv luftfordeling.

På nettsidene til Toshiba varmepumper, finner du en praktisk kalkulator som lar deg sjekke hvor mye du kan spare på å installere en luft-luft-varmepumpe. Det er verdt å merke seg at resultatene du får her kun er anslag, men de gir likevel en klar indikasjon på hvor mye du kan spare.

 • Bor du i Oslo, har en bolig på 160 kvadratmeter og et årlig strømforbruk på omkring 22 500 kilowattimer (kWh) kan du spare i underkant av 7000 kroner i året ved å bytte til en luft-til-luft-varmepumpe, anslår sparekalkulatoren.
 • Ligger boligen din i Mo i Rana i Nordland, er på 240 kvadratmeter og du har et strømforbruk på nærmere 39 000 kWh  i året, kan du spare nesten det dobbelte, 12 000 kroner på å installere denne typen varmepumpe.

Luft-luft-varmepumper koster 15 000-30 000 kroner, inkludert montering. Denne varmepumpetypen lager to til tre ganger mer energi enn den krever, og vil dermed være nedbetalt i løpet av tre til seks år ved hjelp av energibesparelsene. Pumpen har en forventet levetid på 12-15 år.

Luft-luft-variantene er noe mindre effektive ved svært lave temperaturer. På de kaldeste dagene kan det derfor være behov for tilleggsoppvarming i form av vedfyring eller panelovner.

Luft-vann

En luft-vann-varmepumpe krever et vannbårent varmeanlegg, og avgir varme til boligen via gulvvarme eller radiatorer.

Denne typen kan dekke mesteparten av ditt totale varmebehov, og kan også brukes til avkjøling på varme sommerdager. I tillegg kan den varme opp tappevannet, som fører til ytterligere besparelser.  

Varmepumpeprodusenten NIBE har også en sparekalkulator på sine nettsider for luft-vann- og bergvarmepumper. Resultatene du får her er estimater. Det gir likevel et godt bilde på innsparingspotensialet.

 • Bruker du i dag vannbåren gulvvarme drevet av elektrisitet og har et årlig strømforbruk på 25 000 kilowattimer (ekskludert elektrisitet som ikke benyttes til oppvarming, ventilasjon og varmt tappevann) kan du spare mer enn 17 000 kroner i året. Det forutsetter en total strømpris på én krone per kilowattime.
 • Benytter du deg av oljefyr og radiatorer, og har et årlig oljeforbruk på 2500 liter, kan du spare nærmere 23 000 kroner i året. Det forutsetter en total strømpris på én krone per kilowattime og 12 kroner per liter olje.

En luft-vann-pumpe koster 80 000-140 000 kroner, uten installasjon. Pumpen genererer 2,5-3,5 ganger så mye energi som skal til for å drive den. Den har en normal levetid på 12-16 år, og vil være nedbetalt ved hjelp av strømbesparelser etter 6-10 år.

Også her kan det være behov for tilleggsoppvarming på de aller kaldeste dagene, da effektuttaket reduseres noe ved lave utetemperaturer.

Hvis du kjøper og installerer en luft-vann-varmepumpe, kan du få økonomisk støtte fra Enova til å dekke opptil 5 000 kroner. Velger du en pumpe med energimåler for strøm og varme, økes maksbeløpet.

Bergvarmepumpe

Bergvarmepumpene krever et borehull på 70-300 meter, og er derfor som regel dyrere å installere enn de luftbaserte variantene.

Til gjengjeld er dette også den varmepumpetypen som har lengst estimert levetid, hele 20-25 år, og størst potensial for innsparinger. Den gir også svært god varmeeffekt, da varmekilden i bakken holder en jevn temperatur hele året. Bergvarmepumpen kan brukes som et airconditon-anlegg, og vil også kunne varme opp tappevannet.

Ifølge varmepumpeprodusenten NIBEs sparekalkulator kan det å bytte til en bergvarmepumpe gi følgende besparelser. De nedenstående eksemplene er kun estimater som gir en indikasjon på forventet kostnadsreduksjon.

 • Bruker du i dag vannbåren gulvvarme drevet av elektrisitet og har et årlig strømforbruk på 25 000 kilowattimer (ekskludert elektrisitet som ikke benyttes til oppvarming, ventilasjon og varmt tappevann), kan du spare nærmere 19 000 kroner i året. Det forutsetter en total strømpris på én krone per kilowattime.  
 • Benytter du deg av oljefyr og radiatorer, og har et årlig oljeforbruk på 2500 liter, kan du spare mer enn 24 000 kroner i året. Det forutsetter en total strømpris på én krone per kilowattime og 12 kroner per liter olje.

Denne varmepumpen avgir 3-4 ganger så mye energi som du behøver for å drive den, og kan dekke boligens totale varmebehov.

Bergvarmepumper koster 85 000-110 000 kroner uten borehull og installasjon. Prisen på boring vil variere fra tomt til tomt, og avhenger av de lokale, geologiske forholdene. Investeringen regnes nedbetalt ved hjelp av energibesparelser i løpet av 8-12 år.

Enova dekker noe av kostnadene til kjøp og installasjon av bergvarmepumper, maksimalt 10 000 kroner. Velger du en pumpe med energimåler for strøm og varme, økes maksbeløpet.

Avtrekksvarmepumpe

En moderne avtrekksvarmepumpe kan dekke mesteparten av ditt varmebehov. Den avgir varme, sørger for å varme opp tappevannet og står også for ventilasjonen.

Med en konvensjonell avtrekksvarmepumpe kan man regne med å spare 8400 kr i året om du bor i et hus på 200 m² (forutsetter en total strømpris på én krone per kilowattime). Sammenligner man eksempelvis med NIBEs testvinnende avtrekksvarmepumpe, kan man spare nesten det dobbelte: ca. 16 000 kroner i året.

En avtrekksvarmepumpe avgir 2,5-3,5 ganger så mye energi som den krever, og er spesielt godt egnet for godt isolerte boliger og leiligheter med lite varmetap gjennom tak og vegger. For nybygg på opptil omkring 200 , er dette den perfekte løsningen.

Avtrekksvarmepumpe koster rundt 70-130 000 kroner uten montering. Levetiden er estimert til 15 år, og man regner med at pumpen er nedbetalt i løpet av 4-8 år.

Hvis du kjøper og installerer en avtrekksvarmepumpe, kan du få økonomisk støtte fra Enova til å dekke opptil 5 000 kroner.

Kan øke boligverdien

Det er altså store muligheter for å redusere utgiftene til oppvarming hvis du installerer en varmepumpe. Du vil også få jevnere temperatur og bedre inneklima, som igjen kan bidra til økt komfort og trivsel i hjemmet.

Installasjonen av varmepumpe kan også ha en positiv innvirkning på boligverdien da mange er opptatt av energieffektive løsninger når de kjøper ny bolig. En varmepumpe kan være avgjørende hvis du ønsker en høyere energirangering på huset eller leiligheten din.

Test selv hvor mye du kan spare:

Sparekalkulator for luft-luft varmepumper

Sparekalkulator for luft-vann og bergvarmepumper

Kilder:

 • ssb.no
 • tek.no

Legg inn en kommentar