Kvitt deg med oljefyren mens du fortsatt får støtte

Bytter du oljefyren med varmepumpe før 2020, får du opp til 45 000 kr i pengestøtte. Sjekk hva som skal til.

Fra 2020 blir det forbudt å bruke fossil fyringsolje og parafin til å varme opp bygninger. Har du oljefyr i boligen din, er det dumt å vente til 2020 med å gjøre noe. Du har flere mulige alternativer til oljekjelen, som luft-til-vann-varmepumpe, bergvarmepumpe, bioolje eller elektrisitet. Boliger med oljefyr har vannbåren varme, som regel radiatorer. Derfor er de godt egnet for bergvarmepumper eller luft-vann-varmepumper.

Velger du varmepumpe til å erstatte oljekjelen, får du betydelig lavere fyringsutgifter hver måned. Sammenlignet med strøm vil en bergvarmepumpe spare inntil 80 %, en luft-vann-varmepumpe inntil 70%.

Du kan også få Enovatilskudd til varmepumper, og 10 000 kr til å fjerne oljefyr og oljetank. Dette støttebeløpet forsvinner i 2020.

Se også pris for å fjerne oljetank.

Fem steg for å bli kvitt oljefyren

1. Finn ut hvor mye energi boligen din bruker hvert år.

Husk å ta med alt du bruker, både strøm, olje og andre energikilder som ved.

2. Få en dyktig installatør på befaring

Det å erstatte oljefyr med varmepumpe krever god kompetanse hos installatøren, både om ulike typer varmeanlegg og om varmepumper. Hva slags radiatorer du har i boligen din og hvor varmt vann de leverer, er viktig for hva slags varmepumpe du bør velge. Derfor er det smart å få hjelp av dyktige fagfolk. De kan vurdere varmeanlegget i din bolig og finne ut hva som skal til for at du får et godt varmepumpe-anlegg. For eksempel kan det noen ganger være fornuftig å sette inn flere radiatorer eller viftekonvektorer. Hvis du har gulvvarme i boligen, er det enda lettere å få en effektiv varmepumpe-løsning. Har du uansett tenkt å skifte gulv, kan du vurdere å legge gulvvarme samtidig.

Du kan være trygg på å få gode råd av dyktige fagfolk hvis du kontakter en NIBE-installatør. NIBE er Nordens største produsent av varmepumper.

3. Be om tilbud og velg løsning

Når du får tilbud fra installatør, bør du be om pris og lønnsomhetsberegning basert på dine behov. Pass på at alle relevante kostnader er med. Installatøren kan ta hånd om alt som må gjøres, også det å fjerne oljefyr og oljetank. Da må tilbudet også spesifisere kostnadene for dette.

4. Sett i gang: Ut med oljekjel og oljefyr, inn med varmepumpe

Sørg for å få tømt, renset og fjernet både oljetank og oljefyr: Det er krav til å fjerne oljetanker som ikke skal brukes lenger, og det er fornuftig å gjøre det samtidig med at du fjerner oljefyr og installerer varmepumpe. Hvis du velger en NIBE-installatør, kan du få hjelp til å bli kvitt oljetank og oljefyr på riktig måte. Myndighetene stiller strenge krav til hvordan oljetanker skal renses og fjernes. Kravene gjelder i utgangspunktet for tanker over 3200 liter, men kommuner kan bestemme at det gjelder alle tanker. Sjekk først! Og må oljefyren hos deg skjæres opp før den kan fjernes, krever det spesielle forholdsregler. Du får et fast beløp på 10 000 kr i Enova-støtte til å fjerne oljetank og oljefyr, men da må du få fjernet begge deler.

Det som skal til for å bli kvitt selve oljetanken, kan oppsummeres i fire trinn:

  • Du må finne ut mest mulig om oljetanken din – se tips om hvilken informasjon du trenger hos Oljefri.no
  • Bruk dette til å hente inn tilbud fra firmaer som kan fjerne tanken på riktig måte, og velg et av dem
  • Firmaet du valgte finner tanken, tømmer og rengjør den, graver den opp og frakter den bort. Står tanken i kjelleren, må den ofte skjæres i stykker før den kan fjernes.
  • Gi beskjed til kommunen når tanken er sanert og levert til godkjent mottak. Ofte kan varmepumpe-installatøren gjøre dette for deg, men du har ansvar for å sikre at det faktisk blir gjort.

Hvis du velger en NIBE-installatør, kan de håndtere hele denne jobben for deg.

Inn med varmepumpe: Velger du bergvarmepumpe, må det bores en energibrønn på eiendommen din. Energibrønnen fylles med plastslanger (kollektorrør) som kobles til varmepumpen, hvor de avgir varme hentet fra bakken. Det å installere en luft-til-vann-varmepumpe er enklere. Da setter installatøren utedelen på et egnet sted utendørs i samråd med deg, og kobler den til innedelen. Med luft-til-vann-varmepumper slipper du å bore energibrønn.

This slideshow requires JavaScript.

5. Registrer kostnader og få Enova-støtte

Når oljefyren er ute, varmepumpen installert og alt er betalt, kan du registrere kostnadene på Enovas nettsider for å få støtten du har krav på. Pass på at du tar vare på alle relevante fakturaer og kvitteringer. De må dokumentere:

  • Hva slags varmepumpemodell du har valgt
  • Energimåler hvis du ønsker ekstra støtte til dette. Er energimåler installert separat i stedet for å være integrert i selve varmepumpen, må fakturaen spesifisere dette.
  • Kostnader til å fjerne oljekjel og oljetank

Ikke vent for lenge med å registrere kostnadene dine. Fakturaene må være datert innenfor de siste 18 månedene.

Disse tilskuddene kan du få fra Enova:

  • inntil 20 000 kr for en luft-til-vann-varmepumpe (10 000 kr uten energimåler), og
  • inntil 30 000 kr for en bergvarmepumpe (20 000 kr uten energimåler).
  • et fast beløp på 10 000 kr i støtte til å fjerne oljefyr og tank hvis du gjør dette samtidig.

Venter du med å bestemme deg til forbudet gjelder, går du glipp av støtten til å fjerne oljefyr og tank. Og som Enova poengterer, vil energiregningen krympe betraktelig. Siden du uansett må bytte varmeløsning innen 2020, taper du derfor penger for hver dag du venter.

 

2 thoughts on “Kvitt deg med oljefyren mens du fortsatt får støtte

Leave a Reply