Konkurransevilkår

Konkurransen arrangeres av ABK AS, importør av Toshiba varmepumper i Norge.

Ved deltagelse ansees konkurransevilkårene for å være lest og akseptert.

For å delta må du være over 18 år, og være bosatt i Norge.

For å kunne vinne må du svare riktig på alle tre spørsmål om varmepumper. Vinneren blir trukket tilfeldig av alle innsendte bidrag.

Premien er varmepumpen Toshiba Daiseikai 8 35 inkludert standard montasje, til en verdi av kr 29 990. Det er anledning til å bytte premien til en rimeligere varmepumpe dersom den er bedre egnet til vinnerens bolig. Ønskes det varmepumpe med to innedeler, kan premien byttes til Toshiba Multisplitt. Dette gitt at vinneren selv må dekke mellomlegget på veiledende pris mellom Toshiba Daiseikai 8 35 og valgt modell av Toshiba Multisplitt.

Vinneren trekkes og kontaktes per e-post 27. mars 2017. Konkurransen pågår fra 24. februar til og med 24. mars 2017. Du kan kun delta i konkurransen én gang.

Du må oppgi ditt navn, adresse for montasje og e-postadresse når du registrerer deg for å delta i konkurransen. Ved å akseptere disse konkurransereglene samtykker du til at ABK kan behandle dine personopplysninger i forbindelse med konkurransen. Registrerte opplysninger vil kun benyttes i forbindelse med administrasjon av konkurransen og behandles i samsvar med regelverket i personopplysningsloven. Alle personopplysninger slettes umiddelbart etter at konkurransen er avsluttet.

Dersom du vinner konkurransen, vil ABK kunne utlevere opplysninger om deg til aktuell autorisert forhandler, som skal installere varmepumpen. Vinnerens navn kan brukes i markedsføring av Toshiba varmepumper på nett eller andre kanaler.

Eventuell premieskatt eller avgifter skal betales av vinneren selv.

Ansatte i ABK og deres samarbeidspartnere, samt deres familier, kan ikke delta i konkurransen.

Premien kan ikke byttes mot økonomisk kompensasjon eller overføres til andre personer eller organisasjoner. Premien må installeres på oppgitt adresse for montering.

Konkurransen er ikke kjøpsbetinget.

Med mindre noe annet klart framgår av premiebeskrivelsen eller uomtvistelig er avtalt, er ABK ikke ansvarlig for eventuelle følgekostnader knyttet til premien eller bruken av den.

ABK forbeholder seg retten til å kunne endre konkurransen/aktiviteten, regler og innhold når som helst under konkurranseperioden.