Hvordan fungerer egentlig en varmepumpe?

Over 1 million nordmenn har allerede skaffet seg en varmepumpe, og stadig flere blir klar over fordelene med denne typen oppvarming av bolig.

En varmepumpe kan mer enn halvere energiforbruket ditt til oppvarming. Det er derfor en gunstig løsning både for miljøet og privatøkonomien. En varmepumpe sørger også for bedre inneluft og en jevn temperatur i boligen.

Men hvordan fungerer egentlig en varmepumpe?

Avansert teknologi

stadig-flere-bruker-varmepumpe
Stadig flere bruker varmepumpe til å varme opp boligen, men vet du egentlig hvordan den fungerer?

Det finnes flere typer varmepumper med noe ulik funksjon.

Felles for alle disse er evnen til å omgjøre den lagrede solenergien i luften, jorden, fjellgrunnen eller sjøen til varme som distribueres i boligen din.

Enkelte varmepumpetyper lar deg i tillegg også kjøle ned luften, og fungerer da som aircondition.

Inne i pumpen, i et lukket rørsystem, sirkulerer hydrofluorkarbon-gasser som på fagspråket kalles for kjøle- eller arbeidsmedium.

Ved å varme opp denne gassen, for eksempel ved hjelp av uteluft, og sette det under trykk, skapes det varme som så kan brukes til oppvarming.

Varmepumpene krever noe elektrisitet for å kunne utføre denne prosessen. Til gjengjeld får du tilbake 2-4 ganger så mye energi som det kreves for å drive varmepumpen.

Nedenfor kan du lese om de fire vanligste varmepumpetypene.

Luft-luft

Denne typen varmepumpe fungerer omtrent som et kjøleskap i revers. I stedet for å holde gulosten og brokkolien kald, sørger luft-luft-varmepumpen for å holde stua og kjøkkenet varmt.

Luft-luft-modellene kan også reverseres og brukes som aircondition på varme sommerdager.

Denne typen består av en utedel og en eller flere innedeler. Utedelen henter varmeenergi fra luften utenfor og øker temperaturen, mens innedelen sirkulerer luften inn i boligen.  

Luft-luft-varmepumper kommer vanligvis med pollen- og støvfiltre, og vil derfor også hjelpe deg med å rense og forbedre luften innendørs.

Luft-vann

Denne varmepumpen fungerer på mange måter likt som luft-luft-varianten. Forskjellen er at en luft-vann-varmepumpe overfører energien til et vannbårent anlegg.

Varmen fordeles så i boligen via gulvvarme eller radiatorer. Denne varmepumpen kan brukes hvis du allerede har et vannbårent varmesystem i boligen din, planlegger et nybygg eller en større renovering hvor dette skal installeres.

Luft-vann-anleggene har en enn noe høyere varme- eller effektfaktor (COP) enn luft-luft-variantene, det vil si at de er mer effektive.

Nøyaktig hvor mye effekt du får, avhenger blant annet av størrelsen på boligen din og hvor godt isolert den er.


Varmepumpen på innsiden

Forenklet figur av kretsløpet i en enkel varmepumpe: 1. Kondensator, 2. Reduksjonsventil, 3. Fordamper, 4. Kompressor
Forenklet figur av kretsløpet i en enkel varmepumpe: 1:Kondensator 2:Reduksjonsventil 3:Fordamper 4:Kompressor

Dette eksemplet viser hva som skjer på innsiden av en luft-luft- og luft-vann-varmepumpe. Prinsippet for hvordan effekten skapes er det samme for de andre typene, men da foregår prosessen kun i innedelen. En luft-luft-varmepumpe består av en utedel og en innedel. Utedelen henter varmeenergi fra luften utenfor og innedelen avgir varme inn til boligen. Inne i pumpen sirkulerer hydrofluorkarboner-gasser, som kalles for kjøle- eller arbeidsmedium. Disse går via en kompressor fra utedelen og inn i kondensatoren i innedelen. Når trykket og temperaturen øker, blir gassen til væske. Denne væsken føres gjennom en reduksjonsventil ut i fordamperen i utedelen. Trykket reduseres og gassen blir til væske igjen.

Hva skjer når det blir skikkelig kaldt ute?

For at luft-luft- og luft-vann-varmepumpene skal fungere må fordamperen i utedelen kunne kjøles ned til under utetemperaturen. Hvis ikke, klarer den ikke å hente varme fra den kalde uteluften. Derfor må du ha en varmepumpe med kraftig nok kompressor for å kunne håndtere norske vintre. Se derfor etter modeller som er spesielt utviklet for kaldt klima og som kan fungere helt ned til minus 25 grader. På de aller kaldeste dagene kan det også være behov for noe tilleggsoppvarming.


Avtrekksvarmepumpe

Denne typen gjenbruker varmen som allerede finnes i huset eller leiligheten din og sirkulerer luften ved hjelp av et ventilasjonssystem.

Med en avtrekksvarmepumpe halverer du kostnadene du har til oppvarming og varmtvann. Sammenligner du en vanlig elektrokjele med mekanisk avtrekksventilasjon kan besparelsene være enda høyere.

For nybygg på under 200 kvadratmeter er en avtrekkspumpe den perfekte løsningen. Enkelte modeller er spesielt utviklet for å møte byggekravene for nye boliger, og dekker energikravene i forskriften om krav til byggverk og produkter til byggverkTEK10 og TEK17.

Bergvarmepumpe

Disse varmepumpene henter solenergi som er lagret i fjellgrunnen under tomten din, fra jordområdet rundt boligen eller fra sjøbunnen.

Denne varmepumpetypen er den mest effektive vi har til privat bruk, da varmekilder som fjellgrunn dypt under bakken holder en mer stabil temperatur året rundt enn det for eksempel luften gjør. En bergvarmepumpe kan redusere energiforbruket ditt med opptil 80 prosent.

Alt tyder på at oljefyring med fossilt brennstoff kan bli forbudt innen 2020. Det vil føre til at flere enn 100 000 norske husstander må bytte ut oljefyren eller parafinkaminen med et mer miljøvennlig alternativ. For mange av disse vil en bergvarmepumpe være et godt alternativ.

Riktig valg til din bolig

Hvilken type varmepumpe som vil fungere best i akkurat din bolig avhenger blant annet av hvor du bor, hvor stor boligen er og energiforbruket.

Hvorvidt du allerede har et system for vannbåren oppvarming, planlegger et nybygg eller en totalrenovering, påvirker også valget.

Generelt sett egner luft-luft varmepumper seg for hus eller leiligheter med elektrisk oppvarming. Har du et vannbårent anlegg eller planlegger å installere det, er det varmepumpetypene luft-vann, bergvarmepumpe og avtrekksvarmepumpe du bør vurdere.

Hvor mye du sparer  i oppvarmingsutgifter, vil også avhenge av hvor godt isolert boligen din er.

Kilder:

  • oljefri.no
  • forskning.no

Legg inn en kommentar