Forbud mot ildsteder: Velg miljøvennlig varmepumpe

Nye helseanbefalinger for svevestøv gjør at Bergen setter inn tiltak – innfører forbud mot ikke-rentbrennende ildsteder allerede fra 2021.

Folkehelseinstituttets anbefalinger for svevestøv er i dag justert lavere enn de juridiske kravene. Bakgrunnen for dette er nyere helserapporter som viser at svevestøv er skadelig selv i lave konsentrasjoner. Med nyere rapporter og anbefalinger fra helsemyndigheter til grunn, har Bergen kommune nylig vedtatt et forbud mot ikke-rentbrennende ildsteder fra og med 2021. Det vil si ildsteder uten dokumentert sikkerhet mot forurensning. Dette omfatter åpne peiser, oljefyrte ildsteder, og ved- og koksovner installert før 1998. Totalt er det snakk om rundt 30.000 ildsteder som nå må pensjoneres eller utbedres i Bergen alene.

Oppvarming kan være en betydelig årsak til luftforurensning, og det er særlig svevestøv som gir en risiko for helseskader. Det er spesielt astmatikere og personer med luftveislidelser eller hjerte- og karsykdommer som er mest utsatt, men også barn, unge, gravide og eldre er sårbare grupper. På steder med høy utendørs luftforurensning vil svevestøv kunne forurense inneklimaet i enda større grad.

Få et sunt inneklima med varmepumpe

Toshiba har i mange år utviklet og drevet innovasjon på klimaanlegg. Med en varmepumpe fra Toshiba kan du erstatte ditt ikke-rentbrennende ildsted med et miljøvennlig alternativ som samtidig bidrar til et bedre inneklima. Modellserien Daiseikai fra Toshiba er utstyrt med Plasma Air Purifier, et avansert luftfiltersystem som effektivt fjerner støv og partikler. Dette gir et sunt inneklima med lav partikkelkonsentrasjon.

Luft-luft varmepumpene fra Toshiba vil bidra til renere luft og gi jevnere varme i din bolig. Den gjør det enkelt å tilpasse eget varmebehov. I tillegg kan den benyttes som aircondition når boligen trengs å kjøles ned. Resultatet av Toshibas innovasjoner hjelper deg med å spare strøm i ditt hjem, og gir deg behagelig innetemperatur selv på de kaldeste dagene.

Vedfyring – den største kilden til svevestøv

I norske byer og tettsteder ligger generelt nivåene for svevestøv under de gjeldende grenseverdiene, men flere steder over luftkvalitetskriteriene. I perioder kan vedfyring føre til høye nivåer av svevestøv, kombinert med vegtrafikk og industri. I følge Statistisk Sentralbyrå (SSB) er vedfyring den største kilden til utslipp av svevestøv, noe som gjør at vinteren er en spesielt utsatt periode for lokal forurensning. SSB estimerer samtidig at det er godt over én million ikke-rentbrennende ildsteder i Norge.

Varmepumpe er et miljøvennlig alternativ til vedfyring i ikke-rentbrennende ildsteder.

Selv om Bergen går i spissen for å imøtekomme anbefalinger fra myndighetene, er det flere steder i landet som kan følge et slikt eksempel. I Lillestrøm ble det for eksempel tidligere i år meldt at det var høyere konsentrasjon av svevestøv i et boligområde enn langs riksvei 22. På nettsiden luftkvalitet.info kan du sjekke hvordan luftkvaliteten er der du befinner deg akkurat nå.

I Bergen kan en ved å bytte ut et ikke-rentbrennende ildsted med eksempelvis en varmepumpe fra Toshiba motta støtte på 5000 kroner fra kommunens vrakpantordning. Flere byer og tettsteder bør følge med på og vurdere tiltakene som nå blir gjort i Bergen.

Toshiba har et stort nettverk av forhandlere

Det er et omfattende antall ikke-rentbrennende ildsteder i Norge. Toshiba har et landsdekkende forhandlernettverk som kan tilby gratis befaring, uforpliktende tilbud og service ved behov. Du finner din lokale forhandler her.

 

Legg inn en kommentar