Enkel, robust og effektiv energisparing

Luft-til-luft-varmepumper er fortsatt viktige for å spare energi i norske hjem. Da gjelder det at de er laget for å tåle vårt klima og er tilpasset norske brukere. Dette vet den norske importøren av Toshiba varmepumper, ABK-Qviller, mye om.

Potensialet for å spare energi ved å installere varmepumper i eksisterende boliger er fortsatt høyt – ifølge en fersk rapport fra Lavenergiprogrammet 3,3 TWh de neste 20 årene. Av dette utgjør installasjon av luft-til-luft-varmepumpe i eneboliger og rekkehus 2,3 TWh. Det er også verdt å merke seg at luft-til-luft-varmepumper er det rimeligste tiltaket for å redusere energikostnader i småhus, ifølge NVEs kostnadsrapport.

Energisparepotensial i ulike boligtyper. Installasjon av varmepumper har størst effekt.

Første nordiske modell i 2007

Fra tidlig på 2000-tallet kom kraftige og stabile luft-til-luft-varmepumper på markedet i Norge, som Toshiba Daiseikai 1. Pumpene leverte mye varme, men på tøffe vinterdager kunne utedelene fort ise ned – tross ettermonterte varmekabler. Ingeniører fra ABK-Qviller foreslo derfor at Toshiba burde utvikle en egen nordisk produktserie. Målet var å sikre robust drift og maksimal energisparing under norske forhold.

Nordiske modeller av luft-til-luft-varmepumper handler særlig om:

  • nok effekt ved lave utetemperaturer
  • effektive og robuste løsninger for å avrime utedelen
  • høy energisparing i løpet av året

Toshibas første nordiske modell Daiseikai 3-ND ble lansert i 2007. Den hadde termostatstyrt elektrisk varmekabel integrert i utedelens bunnpanne, automatikk som sikrer effektiv avriming av utedel, og god ytelse ved lave temperaturer. Daiseikai 3-ND hadde også egen funksjon for vedlikeholdsvarme. Responsen i markedet var det ikke noe å si på – over 100 000 anlegg ble levert bare i Norge. De fleste av disse anleggene er fortsatt i drift.

Utviklingen fortsetter

Samarbeidet mellom ABK-Qvillers og Toshibas ingeniører fortsatte etter den første nordiske modellen – og det fortsetter. I 2010 flyttet Toshiba-ingeniøren Katashi Tarekado fra Tokyo til Oslo, og har siden vært ansatt hos ABK-Qviller som ansvarlig for Toshiba produktutvikling og kvalitetsoppfølging. Til nå har Toshiba tatt inn over 40 forslag (!) fra ABK-Qviller på alt fra små til større endringer og oppgraderinger i sine produkter, både i Daiseikai-seriene og rimeligere produkter. Det er mye takket være Tarekados gode relasjoner til ingeniørene i Toshiba Carrier Corporation.

Historien om Toshibas varmepumper

På Toshibas nettsider finner du en nordisk varmepumpe til et hvert behov.

Teknisk ytelse har blitt veldig bra

Oppsummert jobbes det kontinuerlig med forbedringer på fire hovedområder i samarbeidet mellom ABK-Qviller og Toshiba:

  • Teknisk ytelse
  • Brukervennlighet
  • Lettere installasjon og service
  • Robust drift og høy kvalitet

Teknisk ytelse har blitt veldig bra i løpet av disse årene. Satt på spissen er den bra nok, hvis vi ser på årsvarmefaktor og avgitt effekt. De mest markante forbedringene i teknisk ytelse ble realisert mellom 2001 og 2011. Viktige stikkord er integrert varmekabel, dobbel rullestempelkompressor og større varmeveksler i utedel. Produktene blir fortsatt bedre for hver modell, men økningene i ytelse er mindre enn for de tidlige modellene. Nytt for den siste modellen – Daiseikai 9 S – er blant annet fabrikkgarantert varmeleveranse helt ned til -30 °C utetemperatur, og R32 som kuldemedium. Det er mer miljøvennlig, gir bedre ytelse og har lavere fyllingsmengde.

Brukervennlig

Skal en varmepumpe gi ønsket komfort og energisparing, må den være enkel å bruke. Mange nordmenn liker å fyre og samtidig la viften i innedelen gå. Derfor ønsket vi en egen peisfunksjon på fjernkontrollen. – Er du sikker? var responsen Tarekado fikk fra Toshiba-ingeniørene da han presenterte ideen. I Japan er det vanlig enten å fyre med ved eller bruke varmepumpe – ikke begge deler samtidig! Tarekado sendte masse bilder fra norske boliger for å forklare forskjellen og få ingeniørene til å forstå behovet. Slik fikk vi peisfunksjonen, som sørger for at viften fra innedelen sprer varme fra vedfyring. Samtidig renser innedelen ut partikler. Når fyringen er over, overtar varmepumpen ved å sette i gang kompressoren.

En annen enkel, brukervennlig endring vi har fått gjennom, er et statuslys på innedelen. Et tydelig rødt eller blått LED-lys på innedelen forteller om varmepumpen varmer eller kjøler. Det gir brukeren trygghet for at varmepumpen går som den skal. Skulle strømmen gå, er det ingen grunn til bekymring. Varmepumpen starter automatisk opp etter strømbrudd, og husker temperaturinnstilling, viftehastighet og spjeldinnstilinger.

Lettere installasjon og service

Enkel installasjon og service er en trygghet både for installatør og kunde.

Ekstra lange rør på innedel sørger for at kobling kan gjøres utendørs, selv på TEK17- boliger og passivhus med tykke vegger. Tilsvarende gjelder for drensslange fra innedelen. Dessuten er innedelen designet slik at rørføringer lett kan tas ut i alle retninger.

Tørrefilter montert parallelt med væskerør reduserer utfordringer knyttet til eventuell restfuktighet i anlegg etter montering. Doble o-ringer på servicekraner hindrer lekkasjer selv hvis kraner opereres i kaldt vær. Og høytrykkspressostat i kuldekretsen er en ekstra sikring i tilfelle det er ikke-kondenserbare gasser (luft eller nitrogen) i kuldekretsen, hvis kuldekretsen er overfylt eller hvis den driftes utenfor spesifikasjoner.

Enklere elektrisk arbeid: Varmepumpen er sikret mot feilkobling. Hvis kabler mellom innedel og utedel er feilkoblet og maskinen startes opp, gir det ingen konsekvenser ut over at varmepumpen ikke starter. Den har valgfri tilførsel av spenning på utedel eller innedel. Den leveres med innebygget automatsikring for høy- eller lav nettspenning, og har ingen glassikring. I tillegg sikrer lett tilgjengelig rekkeklemme på inne- og utedel på klemmebrett, og ikke som eget punkt, en enklere el-tilkobling.

Robust i drift

I Norden brukes luft-til-luft-varmepumper primært til oppvarming. Mange varmepumper går kontinuerlig gjennom hele fyringssesongen, og det gir mange driftstimer. Toshibas nordiske modeller leveres med ekstra solid viftemotor i innedel og med keramiske lagre som tåler mange driftstimer.

Rim og is på utedelen er et tema for seg her i Norden. Spesielt for ingeniørene på fabrikken i Thailand er det vanskelig å forestille seg en kald vinterdag. Derfor har ABK-Qviller vært påpasselig med å informere og sende bilder med eksempler på unormal isdannelse som følge av ekstreme værforhold. Integrert, termostatstyrt varmekabel i utedelen er et must for nordiske modeller.

ABK-Qviller har også fått utviklet avanserte systemer for avriming. Algoritmen som styrer avrimingssyklus kombinerer temperaturer, trykk og tid for å avgjøre når det er på tide å avrime. Den har blitt utviklet på basis av målinger i felt og på egen lab, med et avansert logge- og måleinstrument Tarekado har fått tilgang til. I tillegg kan man med et tastetrykk på fjernkontrollen manuelt aktivere en avriming om det skulle være behov.

Stadige forbedringer

Det er ikke forventet store rent tekniske innovasjoner i nærmeste fremtid, men det er mye annet enn teknisk ytelse å jobbe med. Mye kommer an på interessen i markedet. Til nå er enkle, kraftige og robuste varmepumper det mest populære i det norske markedet.

Å fortsette arbeidet med å utvikle brukervennlige funksjoner, med mer kostnadseffektive komponenter og løsninger, vil forbedre kvalitet i alle ledd. Med en unik relasjon til Toshiba er ABK-Qviller godt posisjonert for å fortsette å levere høykvalitetsprodukter til det norske markedet.

Les mer om hvorfor du bør velge Toshiba her. 

Legg inn en kommentar